over ons

Het initiatief voor deze campagne is genomen door de werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen van het het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. Zie de website: https://comite-westelijke-grachtengordel.nl/

Aanleiding is de brief die bewoners van de Leliegracht en de Herengracht op 23 juli 2020 van de gemeente kregen. Hierin kondigt de gemeente aan alle iepen te gaan kappen.

De werkgroep zet zich in voor het behoud van de bomen bij de uitvoering van het gehele Actieplan Kades en Bruggen.  Op grond van de Unesco Werelderfgoedlijst, de Bomenverordening en het klimaatadaptatiebeleid in het Coalitieakkoord doet het Comité Westelijke Grachtengordel het dringende verzoek aan de gemeente om de monumentale, beschermwaardige en beeldbepalende bomen te behouden en hiertoe de plannen van de kadewandvernieuwing en bruggenvernieuwing zodanig aan te passen, dat 

• de monumentale, beschermwaardige en beeldbepalende 70- tot 100-jarige Hollandse iepen behouden blijven;

• herplant geschiedt met Ulmus Belgica-Hollandica met zijn weelderige kroon in plaats van de smalle, donker groene Ulmus New Horizon;

• ruimte voor de wortels van de nieuwe bomen zodanig is dat zij tot volle wasdom kunnen komen; en

• de garantie gegeven wordt voor behoud van monumentale en beeldbepalende Hollandse iepen in het grachtenbeeld in navolging van de afspraken voor het Werelderfgoed dat de Amsterdamse grachtengordel is, en in het belang van het leefklimaat in de binnenstad.

Contact: info@effekappenou.nl

Bankrekening voor bijdragen aan advocaatkosten om bomenkap tegen te houden: NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’Oude Stadt o.v.v. ‘Gift Bomen’. Het wijkcentrum heeft de ANBI-status. Op de website van het wijkcentrum kunt u via Ideal doneren.

De werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen steunt ook het Het Groen Manifest waarin een beter gemeentelijk groenbeleid wordt bepleit met behoud van bestaande bomen, en dat hier getekend kan worden.