actueel

Actueel april 2021: GERED tien 100-jarige bomen Herrengracht 150 -170

Dankzij onze inspanningen en jullie steun, de kapvergunningen van de nog aanwezige bomen van de Leliegracht en de Herengracht 150-170, 169-191, waaronder tien 100-jarige bomen en de bomen aan het Singel 280-242 zijn ingetrokken!

Actueel december 2020: Verdriet aan de Leliegracht

Twee 70-jarige bomen op de Leliegracht, die op de nominatie stonden om monumentale status te krijgen volgens de Bomen Effect Analyse, zijn gesneuveld door een ‘noodkap’, volgens de gemeente omdat de kadewand in beweging was. Paniek in de Stopera, maar de bomen stonden als een huis. Een typisch voorbeeld van gebrek aan kennis. Voor ‘de veiligheid’ wordt er gekapt. Eeuwig zonde.

De situatie in de zomer van 2020. Zoek de verschillen!

Actueel 20 november 2020:
Kap iepen t/o Leliegracht 38 en 42 

Met een brief van de gemeente van 19 november zijn de bewoners van de Leliegracht (tweede rak) verwittigd van de kap in de ochtend van 20 november, van twee beeldbepalende en beschermwaardige bomen aan de Leliegracht t/o nrs 38 en 42. Deze bomen (gezonde iepen van 70 jaar oud) zouden volgens de brief moeten worden gekapt i.v.m. het plaatsen van een damwand ter versteviging van de kademuur.  

We steunen het besluit om een damwand aan te brengen. De gemeente legitimeert echter niet afdoende de noodzaak tot kap van de genoemde bomen. In de brief schrijft zij dat onderzoek heeft uitgewezen dat de funderingspalen van de kademuur scheef staan, en dat “[we niet weten] welke belasting en werkzaamheden dat deel van de kade met de 2 grote bomen nog aankan. Voor de veiligheid en om de kade in de komende weken te kunnen versterken, moeten wij daarom met spoed de twee bomen op dit deel van de kade kappen.”.

Het is volgens door ons geraadpleegde deskundigen onwaarschijnlijk dat nu juist de bomen zouden zorgen voor instabiliteit. Veeleer geldt dat de boomwortels van deze grote bomen de kade nog enigszins stabiliseren. Bomen vallen bovendien niet om door het heien van damwanden. Bomen vallen om bij storm, als de boomkroon teveel wind vangt en de wortels bij de stam afknappen. Trillingen kunnen bomen prima hebben. Bij geen van de damwanden die de gemeente inmiddels langs de grachten heeft aangebracht zijn bomen omgevallen. En daar waar in de afgelopen jaren kades in het water zijn geschoven (zoals de Grimburgwal), stonden nu juist géén bomen. Het is dus mogelijk veiliger om de bomen juist te laten staan bij het aanbrengen van de damwand.

Behoud van de grote, gezonde bomen is van dermate groot belang voor de stad (het gaat onder meer om het straatbeeld, koelte en schone lucht), dat de noodzaak van kap, ook in spoedgevallen, goed onderbouwd moet worden. Dit is niet gebeurd. Er ligt geen onderzoeksrapport voor waaruit de noodzaak van spoedkap blijkt. Ook worden geen alternatieven in overweging genomen, zoals eventueel snoei van de bomen, of het stutten ervan. 

Daarom hebben wij op 19 november een kort geding aangespannen, waarin we de rechtbank verzochten om de kap van de bomen t/o Leliegracht nrs 38 en 42 uit te stellen tot nader onderzoek is uitgevoerd naar de noodzaak en de urgentie hiervan i.v.m. het aanbrengen van een damwand, en naar eventuele alternatieven voor kap (zoals snoei, of het stutten van de bomen).

Dit kort geding verloren we. De gemeente heeft vervolgens in de middag van 20 november de bomen gekapt. 

Op 23 november ontvingen we het besluit d.d. 19 november tot spoedkap.

Een kort geding tegen de spoedkap van een derde boom, de 100-jarige iep t/o Leliegracht 52, genoemd in dezelfde brief van de gemeente van 19 november, was wel succesvol. De gemeente wilde deze boom ook op 20 november kappen, niet vanwege de kadewand maar vanwege een schimmel. De rechter oordeelde dat de noodzaak van spoedkap hier niet was aangetoond.

Actueel 29 oktober 2020:
Inspreken vergadering Raadscommissie MLW (agendapunt 16)

Actueel 6 oktober 2020:
Inspreken vergadering Stadsdeelcommissie (agendapunt 6)